Cartref > Newyddion > Cynnwys

Chandelier Crystal glanhau awgrymiadau

Jul 01, 2017Chandelier Crystal fel cartref goleuadau steilus, yn addurno'r tŷ heddiw yn boblogaidd iawn. Yn ôl maint gwahanol chandel crisial, siâp, lliw, steil cartref mwyaf addas ar gyfer y cywair niwtral, lliw gwyrdd a glas yn seiliedig. Wrth brynu siandleri grisial, yn benodol, mae angen ystyried y lefel uchel. Yn gyffredinol, dylid uchder isaf y chandelier a'r ddaear cadw dau mesuryddion pump.

Crystal chandelier ymddangosiad hardd, gellir rhoi lle cartref cyfan i ddod â awyrgylch hyfryd iawn y teimlad. Crystal siandleri edrych yn dda, ond hefyd yn cynnal a chadw da a glanhau gwaith. Fel arall, ynghudd yn chandelier grisial ar ôl ar y naill law bydd y baw yn effeithio ar y Mynegai refractive o lampau grisial, ar y llaw arall bydd Crystal Chandelier yn dinistrio ymddangosiad harddwch.

Yn y gwaith glanhau y lamp grisial, dilynwch y camau canlynol:

1, brynu proffesiynol glanhau grisial chandelier hylif glanhau.

2, gwisgo menig cotwm Gwyn, er mwyn osgoi olion bysedd i aros yn y lamp grisial lân.

Mae 3, i chwistrellu lamp grisial ar swm y glanedydd, Crystal Chandelier dyner sychu gyda chadach glân.

Roedd 4, ar gyfer gallu tynnu'r lamp grisial baw ystyfnig hefyd, wedi ei drybaeddu mewn yn y cynhwysydd heb eu llenwi â glanhau. Dyner sychu arwyneb grisial gyda brws dannedd, yn dynerach baw, ac wedyn yn cael eu sychu gyda rag.

ar ôl cael gwared ar faw, fod 5, yn siwr i ddefnyddio brethyn glân a sych i wyneb y staeniau dŵr lamp grisial hollol sych, fel arall gall arwain at ddigwyddiadau diogelwch.

Mae Crystal chandelier hefyd chwarae rôl bwysig yn yr effaith golau dan do, yn gyffredinol, yn ôl y grisial lamp diamedr neu bylbiau watedd i fesur ei ardal golau. Grisial Chandelier ond y lamp grisial cyffredinol fel ffynhonnell golau dan do prif, gyda rhai goleuadau eraill i chwarae yr effaith. Mae rhai cwsmeriaid brynu lamp grisial, dim ond mewn achlysuron arbennig, fel arfer dim ond y lampau eraill yn yr ystafell, lamp grisial fel effaith plygiant addurniadol hardd iawn hefyd.

Wrth gwrs, y peth pwysicaf yw effaith golau. Rhaid y ffynhonnell golau fod yn glir er mwyn gadael y grisial rhydd siandleri chwarae llawn i'w heffaith, Crystal Chandelier Peidiwch â defnyddio prysgwydd neu bylbiau golau lliw, dim ond yng nghwmni cyffredin clir bylbiau golau, gall lampau grisial yn cyflawni'r effaith a lliw godidog. Gall cwsmeriaid hefyd wneud cais i osod addasiad golau a thywyll, mae'n fwy abl i ddiwallu anghenion gwahanol achlysuron. Ansawdd pendant lamp grisial yn gall cysylltiad ni ddylid anwybyddu. Crystal chandelier yn hardd, yn ymdaflu, yn ddiogel ac yn unol â manteision economaidd, yn ychwanegol at y golau ei hun llunio dylunio, dewis pendant grisial yn bwysig iawn hefyd. Gall brandiau gwahanol o'r teclyn crog o ansawdd a phris fod fawr gwahanol, Crystal Chandelier ychydig ddiofal mae'n hawdd ei yn pysgod.

Grisial uchaf siandleri a gwylio uwchraddol, fel ceir, yn rhesymol buddsoddiadau mewn casgliadau. Chandelier Crystal is-"pris o gargo", y farchnad yno yn dynwared rhai Zhongshan Zhongshan o y lamp grisial, ar yr olwg gyntaf siâp a gwahaniaeth gwirioneddol yw ni, ond golwg agosach, a yw deunydd, neu gellir cymharu effaith golau gyda ni gwirioneddol y