Cartref > Newyddion > Cynnwys

Llawr Llawr I Gornel Yr Atmosffer I Greu Ymarferol Iawn

Oct 13, 2017


Mae lampau llawr yn dodrefn stylish a hardd, ac yn hawdd eu cyfateb. Felly mae'r lamp llawr wedi bod yn ychwanegu at y swyddogaeth golau yn raddol, ond hefyd yn addurniad o'r chwaraewyr. Gellir defnyddio lamp llawr yn ychwanegol at y cartref y tu allan, gweler y llawr lle y dylai'r gwesty fwyaf. Rydyn ni nawr yn edrych ar ba nodweddion y defnydd o lampau llawr.

Lamp llawr pa nodweddion pwrpas

1, goleuadau lleol. Defnyddir lampau llawr yn aml fel goleuadau lleol, nid ydynt yn siarad yn gynhwysfawr, ac yn pwysleisio cyfleustra symudol, ar gyfer cornel yr awyrgylch i greu ymarferol iawn. Goleuadau llawr, Lampau Llawr os bydd angen i'r amcanestyniad ffordd uniongyrchol, sy'n addas ar gyfer darllen a gweithgareddau eraill ganolbwyntio ar yr ysbryd, os yw goleuadau anuniongyrchol, gallwch chi addasu'r newidiadau golau cyffredinol. Dylai lamp llawr dan y cysgod fod yn fwy na 1.8 metr o'r ddaear.

2, ffasiwn syml. Clawr lamp llawr, sy'n gofyn am syml a hael, addurnol cryf. Mae gorchudd tiwb yn fwy poblogaidd, siâp llusern, siâp lantern hefyd yn fwy defnyddiol. Lampau Llawr Mae rhai pobl yn hoffi paratoi eu dwylo eu hunain, fel y defnydd o ffilm a ffilm wedi'i wneud o ddisg lamp fawr, yn ddiddorol iawn.

3, yn hawdd ei gyfateb. Mae lampau llawr yn cael eu gwneud yn bennaf o fetel, pren cylchdro neu wedi'u gwneud o ddeunydd naturiol. Bracket a sylfaen y cynhyrchiad neu'r dewis, Rhaid i'r Lampau Llawr fod gyda'r cysgod gyda da, ni all fod â chymhareb "gwallt gwisgo het" neu "het uchel" o'r ymdeimlad o anghydbwysedd.

Sgiliau prynu lamp llawr

1, uchder y nenfwd. Pan fyddwch yn prynu'r lamp llawr uchod, ystyriwch uchder y nenfwd, i 1.70 metr, 1.80 metr o led llawr uchel, er enghraifft, uchder y nenfwd o 2.40 metr uwchben y gorau, os yw'r nenfwd yn rhy isel, gall y golau dim ond canolbwyntio ar yr ardal leol, Bydd yn gwneud i bobl deimlo bod y golau yn ddigon llachar yn feddal.

2, lefel cysgod. Mae'n bwysig nodi bod ymyl isaf y cysgod yn is na lygad yn ddelfrydol fel nad yw'r llygad yn teimlo'n annymunol oherwydd bod y bwlb yn cael ei amlygu. Yn ogystal, mae Lamprau Llawr y gwrthgyferbyniad golau dan do yn rhy fawr i gynyddu'r llwyth llygad, ceisiwch ddewis pwyso'r lamp llawr.

3, dewiswch y siâp. Ewch i siop goleuadau avant-garde neu siop gartref, gweler "modelu lamp llawr." Gellir dweud bod y math hwn o lamp llawr yn cael ei ddefnyddio ar gyfer goleuadau, mae'n ymddangos yn y cartref, yn fwy tebyg i'r amgylchedd mewn "cerfio golau".

Lamp llawr yn syml ac yn chwaethus, ac mae'r lle yn unig goleuadau rhannol, mae pobl yn teimlo'n fwy meddal. Mae yna ddywediad, sawrus waeth pa mor ddisglair, Llawr Lampau neu mae'n rhaid iddi ddefnyddio dail gwyrdd i'w gosod allan. Mae dodrefn chwaethus, ynghyd â lamp llawr syml, wedi gwella'r arddull gyfan.

Yn yr addurniadau goleuadau cartref, y lamp llawr yw'r cysylltiadau mwyaf lliw nad ydynt o liw. Nid yn unig y gall chwarae rhan fechan o'r prif oleuadau, ond hefyd trwy'r goleuo gwahanol a ffynhonnell golau dan do arall gyda'r newid yn yr amgylchedd ysgafn. Yn gyffredinol, gosodir lamp llawr ar gornel y soffa, goleuadau lamp llawr meddal, Llawr Lampau sy'n gwylio teledu yn ystod y nos, mae'r effaith yn dda iawn. Mae amrywiaeth deunydd cysgod lamp llawr, gall defnyddwyr ddewis yn ôl eu dewisiadau eu hunain.