Cartref > Newyddion > Cynnwys

Mae Llawr Llawr yn cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn cartref modern

Jul 25, 2017


Yn yr addurniadau goleuadau cartref, y lamp llawr yw'r mwyaf hawdd i ddileu'r dolen. Gall fod yn ardal fechan o'r prif lamp, ond hefyd trwy oleuo amgylchedd golau gwahanol a golau dan do i gyd-fynd â'r newidiadau. Mae'r lamp llawr yn gyffredinol yn rhoi gornel y soffa, mae golau lamp y llawr yn feddal, Llawr Lampau gyda'r nos yn gwylio'r teledu, mae'r effaith yn dda iawn. Mae deunydd lamp lamp lamp llawr yn gyfoethog o amrywiaeth, gall defnyddwyr ddewis yn ôl eu dewisiadau.

Defnyddir lamp llawr yn eang mewn cartref modern, fel arfer yn cael ei osod yn yr ystafell fyw a'r ardal weddill, gyda'r soffa, y bwrdd te gyda'r defnydd i gwrdd â golau lleol ac addurno addurnol o anghenion yr amgylchedd teuluol. Yn gyffredinol ni ddylid ei osod wrth ymyl dodrefn uchel a lle symud. Ochr yn achosi anghyfleustra. Nesaf, deall nodweddion y lamp llawr.

Ni all lamp llawr yn unig fel goleuadau lleol, ystyried y gofod cyfan, a symudol yn gyfleus, fod yn effeithiol i'r ardal leol greu effaith gynnes. Os yw dull goleuo'r lamp llawr yn rhagamcanu'n uniongyrchol i lawr, mae Lampau Llawr yn addas ar gyfer darllen ac yn y blaen, gall addasu'r newid golau cyfan os yw goleuo'n anuniongyrchol. Dylai lampsaf lamp llawr fod yn is na 1-2-1.8 metr uwchben y ddaear.

Mae gan lamp llawr goleuo'r gromen, ei ymddangosiad syml a hael, hardd, yn addurnol. Ar hyn o bryd, mae'r cromen math y gasgen yn fwy poblogaidd, mae siâp goleuadau, siâp llusern yn cael ei ddefnyddio hefyd. Lampau Llawr Gallwch hefyd wneud gorchuddion cartref, fel y defnydd o ffilm gwyn ffilm a phaentio wedi'i wneud o ddisg lamp fawr, yn ddiddorol iawn.

Mae braced y lamp llawr wedi'i wneud o fetel, pren cylchdro neu ddeunydd gan ddefnyddio ffurf naturiol. Mae dewis neu weithgynhyrchu braced a sylfaen, yn cael ei gydweddu â lampshade, ni all "person bach sy'n gwisgo cap mawr" neu "Hat Dai uchel iawn" anghydbwysedd yr ymdeimlad.

Mae lamp yr ên, hefyd yn perthyn i'r lamp llawr ac yn y blaen, mae Lampau Llawr hefyd yn faint mwy o'r lamp, ond caiff ei ychwanegu at sedd uchel ac isel. O swyddogaeth lamp y gornel a'r lamp llawr yr un peth, o'r modelu, mae'n ymddangos yn fwy sedatig ac yn ddeniadol, yn aml mae yna botel, corff silindrog, gyda chromen siâp neu gasgen, ar gyfer soffas neu gornel dodrefn, yn brydferth iawn .

Pan fyddwch chi'n gwylio teledu, gallwch osod set ar y bwrdd soffa neu osod lamp llawr ar y ddaear, gan allyrru glow ysgafn i leihau'r golau sgrin deledu i'r llid llygad.

Gall yr ystafell fyw gyda soffa addurno lamp llawr y tu ôl i'r soffa. Llawr Lampau Nid yn unig i sicrhau eu hanghenion darllen eu hunain, ond ni fyddant hefyd yn effeithio ar deledu gwylio teulu. Mae uchder lamp llawr yn gyffredinol 115-135cm, os gallwch chi addasu uchder neu ongl cysgod y gorau. Dylai siâp a lliw y llinellau fod yn gydnaws â dodrefn yr ystafell fyw.

Os oes angen, gallwch hefyd daro'r golau ar y llawr, y Lampau Llawr a ddefnyddir fel goleuadau cefndir, gall addasu uchder y lamp newid diamedr yr agorfa, er mwyn rheoli cryfder goleuni, creu harddwch dwfn.

Mae gan lawer o bobl yr arfer o ddarllen ac ysgrifennu yn y nos, mae'r ystafell wely yn agos, felly mae'n gyfleus i wasgu astudiaeth fach yn yr ystafell wely heb aflonyddu ar y teulu. Gallwch ddylunio desg fechan yn ôl y gwely, gallwch hefyd ddylunio silffoedd dwy haen wedi'u hatal yn yr awyr, ynghyd â lamp llawr, Llawr Lampau, mae astudiaeth fach gynnes a chryno wedi'i lleoli yn yr ystafell wely.