Cartref > Newyddion > Cynnwys

Lamp Light Nodweddion

Jan 19, 2017

Mwynhewch goleuadau modern, osgoi effeithiau andwyol o oleuadau ar iechyd dynol, arbenigwyr rhybuddio, a phan fyddwch yn defnyddio goleuadau dan do, rhaid, dylai rheoli'r goleuadau i bum egwyddor:
1. yn defnyddio ystod eang o oleuadau, dylai'r golau oleuo'r bwrdd gwaith cyfan;
2. cyflwyno goleuo unffurf, goleuo pob rhan i fod yn gyson;
3. cynnal goleuo cyson, ffynonellau goleuni pan y tywyllwch neu amrantu pan peidio;
4. cynnal digon o oleuadau;
5. Yn olaf, yn ofalus i gyfeirio goleuni i'r llygaid.