Cartref > Newyddion > Cynnwys

Crystal Chandelier yn Symbol o arddull fodern

Sep 07, 2017

Crystal siandleri gan ddefnyddio cysyniad dylunio ffasiwn fodern, cadw arddull Tsieineaidd gwreiddiol, gan ei gwneud yn arddull Tsieineaidd newydd. Hyn yn gyfuniad o'r traddodiadol a modern, i etifeddu y traddodiad, ond hefyd i ddatblygiad y traddodiadol, gellir deall fel diwylliant cartref drwy'r amser a gofod. Dengys arddull pan weithredir lamp grisial rhesymoledd pur o'r meddylfryd modern gwrthryfelgar, grisial Chandelier hwn yn symbol o arddull ôl-fodern, Atodiad gan ddefnyddwyr ifanc.

Crystal siandleri ynghyd ag arddull y dŵr lleiaf clasurol a modern Ewrop, mae math newydd o olau fodern Ewropeaidd. Mae ei arddull dylunio hefyd yn cadw'r gwreiddiol clasurol, Crystal Chandelier ond hefyd heb golli elfennau ffasiwn, symlrwydd fodern a nodweddion crimp.

Yn y cartref wedi'i addurno'n poblogrwydd uchel o siandleri, mae hanes hir o mordwyo yn Sbaen, mae noble ac ymddangosiad hardd o chandelier grisial yw canmoliaeth uchel gan ddefnyddwyr. Mae'r canlynol yn gyfres fach i bawb gyflwyno chandelier crisial!

1 Crystal Chandelier Cyflwyniad

Gwneir siandleri grisial o siandleri grisial artiffisial, â nodweddion brydferth, aruchel. Cyffredinol unigryw modelu, wedi yr esthetic gwerth uchel iawn. Grisial yn symbol o burdeb ac uchelwyr, mae goleuadau grisial hefyd yn cynrychioli y golau a'r gobaith.

2 chandelier Crystal dethol awgrymiadau

Cyntaf: Diogelwch yn gyntaf, yr ydych yn prynu lamp grisial i weld os ydych yn gallu gwrthsefyll y pwysau hwn.

Ail: rhaid cydleoli cyffredinol, golau lliw, siâp, arddull, Crystal Chandelier cael eu haddurno gyda dodrefn mewnol ac arddull paru, adleisio. Yn lle hufen ar y gacen, goleuadau gaudy yn ddiangen. Wrth ddewis lliw lampau, yn ogystal â naws y tu mewn gyda'r lliw, wrth gwrs, gall Crystal Chandelier hefyd yn seiliedig ar ddewisiadau personol. Dylai maint, math a nifer y lampau fod mewn cytgord â maint yr ystafell, arwynebedd, uchder dan do ac ati.

chandelier crisial 3 cynnal a chadw a glanhau

Yn gyntaf, adeiladu mainc y: Os oes unrhyw ysgol lifft awtomatig hydrolig, wedyn i adeiladu syml, diogel Gall fod yn llwyfan gwaith diraddiedig, uchder platfform Crystal Chandelier i'r person i sefyll, siâp unigryw chandelier grisial, y Meistr Gall cyffwrdd pwynt uchaf y lamp.

Ail, gleiniau grisial o sychu: pan sychu gleiniau, rhaid lliain meddal wedi'u staenio gyda glanedydd dŵr gwan iawn, yn dyner yng nghefn y rhimynnau grisial ar yr un pryd weipar (weipar pan gall y rhimyn nid cyfyng i dynnu i lawr, fel na fydd yn torri'r llinyn gleiniau).

Yn drydydd, cadw cydbwysedd corff ysgafn: Os ydych am i ddileu'r holl gleiniau glanhau, lampau ar raddfa fawr dylid rhoi sylw i gydbwysedd y golau pan dorrir y rhimyn, peidiwch â Crystal Chandelier yn datgymalu'r un ochr ac yna ochr arall tilt corff ysgafn , gan arwain at gorff ysgafn neu anffurfiannau ffrâm allanol;

Pedwar, sychu ategolion braced: yn y braced wiping, ategolion, mae lliain meddal â dipio mewn dŵr, enwedig gall nid staenio gyda dŵr alcohol, felly osgoi sychu oddi ar y ffilm amddiffynnol y tu allan i haen platio, effeithio ar arwyneb effaith ffrâm lamp.

Pum, yn talu sylw i weithrediad diogelwch: sychu RAC y lamp, i ddiffodd y cyflenwad pŵer, Crystal Chandelier dylid dileu bwlb golau ac wedyn eu gosod, y bwlb yn briodol, rhy rhydd bydd cyswllt gwael; rhy dynn efallai Sgriwiwch y bwlb.

Chwe, amnewid amserol o ategolion: canfod Mae gleiniau o gysylltiad yn plygu llychwino rhwd, hardd, hawdd ei datrys, y ffordd orau i gyfnewid;