Cartref > Newyddion > Cynnwys

Mae'r Llawr Lamp yn Emits A Gentle Glow

Nov 03, 2017


Ni all lamp llawr yn unig fel goleuadau lleol, ystyried y gofod cyfan, a symudol yn gyfleus, fod yn effeithiol i'r ardal leol greu effaith gynnes. Os yw dull goleuo'r lamp llawr yn rhagamcanu'n uniongyrchol i lawr, mae'n addas ar gyfer darllen ac yn y blaen, gall addasu'r newid golau cyfan os yw goleuo'n anuniongyrchol. Dylai lampsaf lamp llawr fod yn is na 1-2-1.8 metr uwchben y ddaear.

Mae gan lamp llawr goleuo'r gromen, ei ymddangosiad syml a hael, hardd, yn addurnol. Ar hyn o bryd, mae'r cromen math y gasgen yn fwy poblogaidd, mae siâp goleuadau, siâp llusern yn cael ei ddefnyddio hefyd. Lampau Llawr Gallwch hefyd wneud gorchuddion cartref, fel y defnydd o ffilm gwyn ffilm a phaentio wedi'i wneud o ddisg lamp fawr, yn ddiddorol iawn.

Mae braced y lamp llawr wedi'i wneud o fetel, pren cylchdro neu ddeunydd gan ddefnyddio ffurf naturiol. Ni all dewis neu weithgynhyrchu braced a sylfaen, sy'n cael ei gydweddu ag ysgafn lamp, fod â "pherson bach yn gwisgo cap mawr" neu "Hat Dai uchel iawn" anghydbwysedd yr ymdeimlad.

Mae lamp yr ên, sydd hefyd yn perthyn i'r lamp llawr ac yn y blaen, hefyd yn faint mwy o'r lamp, ond caiff ei ychwanegu at sedd uchel ac isel. O swyddogaeth lamp y gornel a'r lamp llawr yr un peth, o'r modelu, mae'n ymddangos yn fwy sedatig ac yn cain, yn aml mae'n botel, corff silindrog, Lampau Llawr gyda chromen siâp neu gasgen, ar gyfer soffas neu gornel dodrefn, prydferth iawn.

Cysyniad a nodweddion lamp llawr

Pan fyddwch yn gwylio teledu, gallwch osod set ar y bwrdd soffa neu osod lamp llawr ar y ddaear, Llawr Lampau sy'n rhoi glow ysgafn i leihau'r golau sgrin deledu i'r llid llygad.

Gall yr ystafell fyw gyda soffa addurno lamp llawr y tu ôl i'r soffa. Nid yn unig i sicrhau eu hanghenion darllen eu hunain, ond ni fyddant hefyd yn effeithio ar deledu gwylio teulu. Mae uchder lamp llawr yn gyffredinol 115-135cm, os gallwch chi addasu uchder neu ongl cysgod y gorau. Dylai siâp a lliw y llinellau fod yn gydnaws â dodrefn yr ystafell fyw.

Os oes angen, gallwch hefyd daro'r golau ar y llawr, a ddefnyddir fel goleuadau cefndir, gall addasu uchder y lamp newid diamedr yr agorfa, er mwyn rheoli cryfder golau, creu harddwch dwfn.

Mae gan lawer o bobl yr arfer o ddarllen ac ysgrifennu yn y nos, Llawr Lampau, mae'r ystafell wely yn agos iawn, felly mae'n gyfleus i wasgu astudiaeth fach yn yr ystafell wely heb aflonyddu ar y teulu. Gallwch ddylunio desg fechan wrth y gwely, gallwch hefyd gynllunio silff lyfrau deulawr yn yr awyr, ynghyd â lamp llawr, mae astudiaeth fach gynnes a chryno wedi'i lleoli yn yr ystafell wely.